Current Concepts Cardiff

A Global Perspective in Paediatric Orthopaedics

19th – 21st June 2023
Hilton Hotel, Cardiff
This three-day, high intensity conference is aimed at anyone who is interested in Paediatric Orthopaedics and Trauma. There is a globally renowned and diverse faculty who are interested in dispelling the myths and presenting their experience in many aspects of this varied specialty. The conference will comprise a mix of lectures, workshops, fun and friendships in the land of song. Start limbering up those vocal cords…

An exciting educational event in Paediatric Orthopaedics delivered in conjunction with BSCOS.
Delivered through an innovative hybrid model.
Diverse speakers with a global diverse knowledge base.
The below images are from the previous Current Concepts Conference which took place in Edinburgh in 2019.
...
...
...
...

From 18th April 2023 to 31st May 2023 All Three Days One Day Only
Consultant (Member of BSCOS) £495 £170
Consultant (Non-Member of BSCOS) £595 £220
Trainee/Fellow/Staff Grade (Member of BSCOS) £245 £110
Trainee/Fellow/Staff Grade (Non-Member of BSCOS) £295 £130
Allied Health Professional: (Member of BSCOS) £245 £110
Allied Health Professional: (Non-Member of BSCOS) £295 £130

* Allied Health Professionals include nurses, nurse practitioners, physiotherapists, occupational therapists, and plaster technicians.

From 1st June 2023 All Three Days One Day Only
Consultant (Member of BSCOS) £595 £195
Consultant (Non-Member of BSCOS) £695 £245
Trainee/Fellow/Staff Grade (Member of BSCOS) £295 £135
Trainee/Fellow/Staff Grade (Non-Member of BSCOS) £345 £155
Allied Health Professional: (Member of BSCOS) £295 £135
Allied Health Professional: (Non-Member of BSCOS) £345 £155

* Allied Health Professionals include nurses, nurse practitioners, physiotherapists, occupational therapists, and plaster technicians.CYSYNIADAU CYFREDOL CAERDYDD

Persbectif Cynhwysfawrar Orthopedeg Pediatrig

19 – 21 Mehefin 2023
Gwesty’r Hilton, Caerdydd

Cwrs dwys a fydd yn para tridiau yw hwn. Mae ar gyfer pawb sydd â diddordeb ym maes Trawma ac Orthopedeg Pediatrig. Mae yna staff byd-enwog sydd â diddordeb mewn chwalu mythau a rhannu o’u profiad mewn sawl agwedd ar yr arbenigedd amrywiol hwn. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, gweithdai, hwyl a chyfeillgarwch, a hynny i gyd yng ngwlad y gân. Felly, cofiwch dwymo eich lleisiau chi...

Cyflwynir y digwyddiad addysgol cyffrous hwn ym maes Orthopedeg Pediatrig ar y cyd â BSCOS
Fe’i cynhelir ar ffurf hybrid arloesol.
Siaradwyr amrywiol â gwybodaeth gynhwysfawr ac amrywiol.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd cyn hir. Cofiwch wirio’r dudalen hon am y wybodaeth ddiweddaraf.

Daw’r delweddau isod o gynhadledd ddiwethaf Cysyniadau Cyfredol a gynhaliwyd yng Nghaeredin yn 2019.
...
...
...
...